Elektronik Cihazlar Üzerindeki Uluslararası Semboller ve Anlamları

Birçok elektronik cihazın arkasında bulunan bazı semboller vardır.

 Örneğin bu sembolde gördüğümüz Micro Usb Type B dir. Bu ve buna benzer diğer sembolleri tek tek araştırıp derledik.

 

Avrupa Birliği CE

Serbest ticareti kolaylaştırmak ve belirli ürünlerin güvenliğini sağlamak için Avrupa ülkeleri, bu ürünlerin bu standartları ve gereksinimleri karşılamasını gerektiren bir dizi standartları ve talimatları kolaylaştırdı. Üreticiler veya acenteler, ürünleri için CE sertifikası uygulamak sorumluluğundadır. CE işaretli ürünler, ilgili Avrupa yönergelerine uygun olduklarını göstermektedir. Avrupa pazarına giren ürünler için bu zorunludur.

CE Yönergeleri aşağıdaki ülkeler için geçerlidir: Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya, Belçika, Hollanda, Portekiz, Yunanistan, İrlanda, Danimarka, Lüksemburg, Avusturya, Finlandiya, İsveç, İzlanda, Norveç, İsviçre, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Slovakya, Slovenya, Bulgaristan, Romanya.

Ülkemiz henüz AB ye kabul edilmediği için bu belge bizde geçerli değildir.

 

Kuzey Amerika UL, cULus

ABD’de, elektrikli ve elektronik ürünler, OSHA tarafından formüle edilen ve denetlenen, NRTL tarafından uygulanan Amerikan zorunlu yasa ve yönetmeliklerine uymak zorundadır. NRTL programı, Birleşik Devletler Federal Düzenlemelerinde, özellikle Federal Düzenlemeler Kodunun (CFR) Bölüm 1910’un 29 uncu maddesinde tanımlanmıştır.)

Amerikan pazarında, ürünlerin sivil ya da endüstriyel kullanımı NRTL’yi (Ulusal Tanınan Test Laboratuarı) piyasada satılmadan önce test etmektir.. NRTL kurumlarının listesini OSHA’nın resmi web sitesinde bulabilirsiniz: http://www.osha.gov/dts/otpca/nrtl/index.html .

Ürünleriniz yukarıdaki web sitesinde listelenen test ve sertifikasyon kuruluşları tarafından test edilip onaylandıysa, ABD’de satılabilirler.

UL laboratuarı: UL test raporu ve UL sertifikası.

 

NOM – Mesika

Meksika ürün güvenlik standartı belgesidir. CE belgesi gibi ürünlerin güvenlik ve sağlamlık konuları ile ilgili verilen sertifikadır.

 

NYCE

NYCE, ulusal (NOM, NMX) ve uluslararası (ISO, IEC) düzeylerindeki farklı düzenlemelerin standartlarının ve uygunluğunun değerlendirilmesi, belgelendirme ,eğitim, standardizasyon, doğrulama ve sertifikasyon veren kuruluştur.

 

Anatel – Brezilya

Anatel Ulusal Telekomünikasyon Kurumu kısaltmasıdır. Brezilya kökenlidir. Brezilya kablosuz / telekomünikasyon endüstrisi için üreticiler ve distribütörler, kalite, performans ve son kullanıcı güvenliği ile birlikte sistemlerin çalışabilirliği konusunda karmaşık ve zorlayıcı düzenlemeler için alınması gereken bir sertifikadır. Kısaca Brezilyada satılan bütün Telekom tabanlı elektronik ürünler için alınması gereken bir sertifikadır.

 

RBRC

Rechargeable Battery Recycling Corporation (RBRC)  Kullanılmış şarj edilebilir pillerin geri dönüştürülmesine adanmış kar amacı gütmeyen bir kamu hizmeti kuruluşu olan Şarj Edilebilir Pil Geri Dönüşüm Kurumu (RBRC), şarj edilebilir pil toplama programıdır.

 

Hindistan BIS

Zorunlu Kayıt Programı (CRS) BIS : Hindistan zorunlu kayıt ve standartları belgesidir. Hint standardına uymayan malları satmaz, ithal edemez, satmayacak veya dağıtmayacaktır. Bu ürünlerin imalatçıları, ürünlerini BIS tarafından tanınan laboratuvarlardan test ettikten sonra Hint Standartları Bürosundan (BIS) kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

 

Japonya PSE

1 Nisan 2002 tarihinde Japon ekonomisi, üreticilerin, Elektrikli Eşya ve Malzeme Güvenliği Yasası’nın güvenlik gereksinimlerini karşılamaları için ürünlerini sigorta ettirmelerini ve sertifikalı ürünlerine PSE işareti koymalarını isteyen Elektrikli Mallar ve Malzeme Güvenliği Yasası’dır.

 

Çin CCC

“Çin Zorunlu Sertifikasyonu” veya “CCC”.  Çin’de üreticiler veya yabancı üreticiler, daha büyük bir pazar payı kavramak ve daha sonra global pazarda hayatta kalmak istiyorsanız, CCC sertifikasyonunu uygulamalısınız.

 

Kore KC

KC Mark, 1 Temmuz 2009 tarihinden itibaren Kore’de zorunlu sertifikalandırmadır.

Güney Kore ekonomi bakanlığı, 1 Temmuz 2009 tarihinden itibaren güvenlik, sağlık, çevre ve kalite alanlarında 13 farklı yasal zorunlu sertifika izni yayınladı. Kore’de KC markası olarak birleşti.

Kore pazara erişmek için KC Mark’a sahip olunmalıdır.

 

Japonya MIC (TELEC)

TELEC, Japonya’daki kablosuz ürünlerin zorunlu sertifikalandırılmasıdır.

 

Avustralya RCM

Düzenleyici Uyumluluk İşareti (1 Mart 2013’den itibaren), Avustralya ve Yeni Zelanda’ya girilmesi gereken ürünün tek bir uyumluluk işaretidir.. NATA’nın rolü üye tesislerin ilgili uluslararası ve Avustralya standartlarına uygun olmasını sağlayarak ulusal ve kamusal menfaat sağlamaktır ve hükümet, sanayi ve daha geniş topluluk için sürekli güvenilir test, kalibrasyon, ölçüm ve denetim verileri sağlamaya yetkilidir. Avustralya standartları ve uygunluk altyapısının bir parçası olarak NATA, ticarette teknik engeller gibi engelleri azaltarak uluslararası ticareti kolaylaştırıyor.

 

Japonya VCCI

Japonya VCCI sertifikası, sertifikasyon sisteminin ve çeşitli ürünlerin uygulanmasında diğer ülkelerden farklı olan, ürün EMC sertifikası olan BT ekipmanı, elektromanyetik lansman kontrolü için özel olarak hazırlanmıştır. VCCI sertifikası tamamen isteğe bağlıdır, ancak ürünün kalitesini kanıtlamak için birçok şirket tarafından kullanılmıştır.  VCCI Laboratuvarının yalnızca üyeleri, VCCI tarafından yetkilendirilmiş olan sertifikayı yapmaya uygundur. VCCI üyeliği dünya için geçerlidir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

 

Kanada CSA

CSA, 1919’da kurulan ve Kanada’nın kâr amacı gütmeyen kuruluşların geliştirilmesi için ilk endüstri standardı olan, Kanada Standartları Derneği (Canadian Standards Association – Canadian Standards Association) ‘dir. Güvelik amaçlı sertifikalandırma yapar.

 

Kuzey Amerika ETL, cETLus

ABD’de, elektrikli ve elektronik ürünler, OSHA tarafından formüle edilen ve denetlenen, NRTL tarafından uygulanan Amerikan zorunlu yasa ve yönetmeliklerine uymak zorundadır Amerikan pazarında, ürünlerin sivil ya da endüstriyel kullanımı NRTL’yi (Ulusal Tanınan Test Laboratuarı) piyasada satılmadan önce test ederek,  NRTL kurumlarının listesini OSHA’nın resmi web sitesinde bulabilirsiniz: http://www.osha.gov/dts/otpca/nrtl/index.html .

Ürünleriniz yukarıdaki web sitesinde listelenen test ve sertifikasyon kuruluşları tarafından test edilip onaylandıysa, ABD’de satılabilirler.

ETL laboratuarı: ETL test raporu ve ETL sertifikası.

 

Avrupa Birliği E-Markası

E-Mark, sürüş güvenliği ve çevre koruma gerekliliklerini karşılamak için AET direktiflerine ve ECE Yönetmeliğine uygundur. E-Mark sertifika numarası, sertifika veren ülkeye göre değişiklik gösterir.

Ekim 2002’den itibaren, 72/245 / EEC sayılı AB Yönergesi ve değiştirilmiş 95/54 / EC yönergesinin gerekliliklerine göre, AB pazarına giren herhangi bir otomobil elektronik ürünü E-Mark sertifikası almalıdır. Aksi takdirdi AB gümrük işlemleri buna izin vermeyecektir.

 

E-işareti, ECE için kısaca, Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından çıkarılan düzenlemeden kaynaklanmaktadır. Şimdi, Avrupa Birliği hariç olmak üzere doğu Avrupa, güney Avrupa ve Avrupa dışında 48 Avrupa ülkesi bulunmaktadır. AKE düzenlemesi gönüllü bir standarttır ancak üyeler için zorunlu standart değildir. Üye ülkeler ECE düzenlemesini kabul edebilir veya halen ulusal düzenlemeden yararlanabilirler. Mevcut pazar taleplerinden, ECE üye ülkeleri genellikle test raporunu ve ECE yönetmelik sertifikasını kabul ederler.

E-işareti sertifikası, ECE üye ülkelerinin hükümet birimi tarafından yayınlanır ve ilgili sayılara sahiptir.

Ülkemizin Kodu E37-Türkiye dir.

 

IECEE CB

CB Scheme, IECEE (IEC Sistem Uyumluluk Testi ve Elektrikli Cihazların Belgelendirilmesi) tarafından kurulan elektronik ürünlerin global karşılıklı tanıma sistemidir. CB düzeni ile IECEE üyeleri, birbirlerinin test sonuçlarını tanır ve kabul eder ve doğrudan sonuç üzerinde sertifika verir. Bu şekilde, başvuru sahiplerinin çok fazla zaman ve maliyet kayıplarını ortadan kaldırır.

 

Türk Standartları Enstitüsü TSE

Türk Standartları Enstitüsü;  her türlü madde ve mamüller ile usul ve hizmet standartlarını yapmak amacıyla 18.11.1960 tarih ve 132 sayılı kanunla kurulmuştur. Enstitünün ilgili olduğu bakanlık Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıdır. Enstitü, tüzel kişiliği haiz, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir kamu kurumu olup, kısa adı ve markası TSE’dir. Bu marka çeşitli şekillerde gösterilir. Türk Standartları Enstitüsü’nün izni olmadan bu marka hiçbir şekil ve şart altında kullanılamaz. Yalnız Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen standartlar Türk Standardı adını alır. Bu standartlar ihtiyari olup, standardın ilgili olduğu bakanlığın onayı ile mecburi kılınabilir. Bir standardın mecburi kılınabilmesi için Türk Standardı olması şarttır. Mecburi kılınan standartlar Resmi Gazete ‘de yayımlanır.

 

Türkiye’nin bugünkü manada ilk standartı  (KANUNNAME-İ İHTİSAB-I BURSA) BURSA BELEDİYE KANUNU ’dur.

 

Kaynaklar: V-Trust  –  TSE

 

M.SENOL hakkında 79 makale
Endüstriyel Otomasyon

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın